Hotline duy nhất của Baso Việt Nam 0832846666
Sản phẩm Mã Vạch hàng đầu Việt Nam

Donwload

- GODEX DRIVER:

Godex 7.4.3 M-3 Driver _ (Win 2000, XP, WES) Download
CUPS Printer Driver V1.1.6 _ (MacOS) Download
CUPS Printer Driver V1.1.6 _ (Linux system) (For Ubuntu OS only) Download
Windows Vista Driver _ (BZB2, EZ-2PS, EZ-1000, EZ-2000) Download
Godex 2021.3 M-0 Driver _ (Win 7, Win 10, Win 11) Download
CUPS Printer Driver V1.1.2 _ (For all Linux system) Download

 

 •  
 •  

 

 

 

   GOLABEL: 

 

-  Zebra 

Driver máy Zebra ZT230-203dpi                                                         Download
Driver máy Zebra ZT230-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT411-203dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT411-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT411-600dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT421-203dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT421-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT510-203dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT510-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT610-203dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT610-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT610-600dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT610-203dpi RFID                                                    Download
Driver máy Zebra ZT610-300dpi RFID                                                  Download
Driver máy Zebra ZT610-600dpi RFID                                                Download
Driver máy Zebra ZT620-203dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT620-300dpi                                                    Download
Driver máy Zebra ZT620-203dpi RFID                                          Download
Driver máy Zebra ZT620-300dpi RFID                                            Download
  Download
   
   


 

Tohshiba:

 • Driver dòng để bàn:
 • Driver dòng công nghiệp: 
 • Sato:
  • Driver dòng công nghiệp: 
  • Driver dòng để bàn:
 • Godex
  • Driver dòng công nghiệp: 
  • Driver dòng để bàn:
 • TSC
 • Argox

Phần mềm thiết kế in ấn

 • Bartender :
  • Version 10.0
  • Version 2016
  • Version 2019
  • Version 2021

 

Giỏ hàng

Hãy gọi Hotline của Baso
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Xem địa chỉ doanh nghiệp